דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 26 יוני 2022 (12:00) - לחצו כאן

החלטה על בחירת סוג האוטובוסים, מכרז אספקת אוטובוסים, מספר מכרז אב/ 2020 / 28
ועדת השלושה בישיבתה מהבוקר (26 יוני 2022) החליטה על התקשרות עם המשכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / ספק במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין במכרז בהתאם לסעיף 3(15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958.

המשכ"ל העבירו את פרטי הזכיינים במכרז:
אוטובוס 55 מקומות

  • מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ (B11R וולו + מארס מרכבים)
  • מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ (B8R וולו + מארס מרכבים)
  • צ'יינה מוטורס בע"מ (אוטובוס קומפלט – יוטונג 6121ZK)
  • אוטו חן – גולדן דרגון אוטובוס קומפלט

אוטובוס 59 מקומות

  • מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ (B11R וולו + מארס מרכבים)
  • אוטו חן בע"מ (אוטובוס קומפלט GOLDEN DRAGON)

החלטה: הוועדה מחליטה על רכישת שני אוטובוסים (55 מקומות) מחברת מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ (דגם B11R וולו + מארס מרכבים).
מחיר התקן שקבע משרד החינוך לאוטובוס 777,608 ₪ (המחיר כולל מע"מ בשיעור 17% ותקורת החברה למשק וכלכלה.
עלות אוטובוס דגם B11R (וולו); 1,009,419 ₪
השתתפות משרד החינוך: 634,816 ₪
השתתפות המועצה: 374,602 ₪ לכל אוטובוס

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.